ilmastotori-joensuu-slider-.jpg
Ilmastotori_logot

Ilmastositoumukset

Valinta ilmaston puolesta! Allekirjoittamalla ilmastositoumuksen liityt mukaan Joensuun ilmastokumppaneihin ja olet mukana edistämässä paikallista ilmastotyötä.

Allekirjoittamalla ilmastositoumuksen liityt ilmastokumppaniksi!

Ilmastositoumukseen kirjataan nykytilan parantamiseen tähtääviä ilmastotoimenpiteitä.  Sitoumukseen kirjattavat toimenpiteet sovitaan yhteistyössä Joensuun kaupungin ympäristönsuojelun kanssa. Ilmastositoumuksen seuranta tullaan pitämään kevyenä ja toimija päivittää sitoumuskohtia toimenpiteiden etenemisen mukaisesti.

Ilmastokumppanit saavat ilmastoteoilleen näkyvyyttä ja edistävät seutumme ilmastotyötä kannustamalla uusia toimijoita mukaan. Mietitkö millaiset ilmastoteot sopisivat juuri sinun yrityksesi tai yhteisösi toimintaan? Ilmastositoumus on toimijansa näköinen! Vinkkejä saat Ilmastotori-hankkeen kokoamista ilmasto-ohjelmista.

__________________________________________

Joensuun seudun ilmastokumppanit

__________________________________________

Fortum Power and Heat Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 21.8.2018 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Hiilineutraalin kaukolämmön tuotantoon siirtyminen Joensuussa 2020-luvun loppuun mennessä
 • Kaukolämmön tuotannossa vuonna 2025 tuotetaan 80 % uusiutuvilla energialähteillä
 • Kauko- ja aluelämmön laajentaminen koko kaupungin alueella 
 • Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistäminen kiinteistöillä erityisesti öljylämmityksestä luopuville
 • Avoimen datan jakaminen kaupungin avoin data verkossa energiankulutuksen osalta reaaliajassa  
 • Hukkalämpökohteiden tunnistaminen ja hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa
 • Kulutusjouston edistäminen kaukolämpöä käyttävissä kiinteistöissä
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen omassa toiminnassaan ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistäminen myös alihankkijoidensa toiminnassa
 • Päästökompensaatiomahdollisuuksien etsimiseen osallistuminen Joensuun kaupungin alueella
 • Sähköautojen latauspisteverkoston laajentaminen Joensuussa
 • Aurinkosähkön tuotannon kasvattaminen Joensuussa aurinkosähkövoimaloilla

__________________________________________

Pohjois-Karjalan Systema Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 25.1.2018 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Myymälässä siirrytään 100 % LED-valaistukseen
 • Käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä
 • Minimoidaan paperinkulutus sekä lisätään sähköistä tiedonhallintaa
 • Tehostetaan kuljetuksia suunnittelemalla ajoreitit sekä panostamalla taloudelliseen ajoon
 • Kehitetään ympäristömerkittyjen myyntituotteiden valikoimaa

__________________________________________

Joen Loka Ky allekirjoitti ilmastositoumuksen 21.11.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Tehostetaan jatkuvasti kuljetuksia ja panostetaan ympäristöystävällisempään ajoneuvokalustoon (ks. liite)
 • Toimitilojen lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä ja aurinkolämpöä
 • Tavoitteena on hyödyntää aurinkolämpöä myös autojen pesemiseen käytettävän veden lämmityksessä
 • Hyödynnetään LED-valaisutekniikkaa ja siirrytään asteittain 100 % LED-valaistukseen

__________________________________________

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ISYY allekirjoitti ilmastositoumuksen 26.10.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Sitoudutaan ylioppilaskunnan ympäristöohjelmaan ja sen kehittämiseen pitkällä aikavälillä sekä päivitetään ohjelma tarvittavin väliajoin
 • Laaditaan konkreettinen ympäristöohjeistus ympäristöohjelman pohjalta
 • Kannustetaan ainejärjestöjä ilmastotekoihin lisäämällä ympäristöviestintää ja opastamalla konkreettisiin toimenpiteisiin ylioppilaskunnan ympäristöohjeistuksen mukaan
 • Seurataan Itä-Suomen yliopiston toimintaa ympäristöasioissa ja pyritään vaikuttamaan siihen tarpeen tullen
 • Kehitetään ylioppilaskunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja huomioidaan se ympäristöohjeistuksen mukaan korjaus- ja huoltotoimenpiteiden yhteydessä
 • Kehitetään sähkön- ja vedenkulutuksen seurantaa
 • Vähennetään ylioppilaskunnan paperinkäyttöä ja suositaan sähköisiä mainoksia
 • Viestitään jäsenistön suuntaan myös ympäristöasioista ja annetaan esimerkkejä viestinnän avulla ympäristöystävällisemmästä käyttäytymisestä

__________________________________________

Ilosaarirock allekirjoitti ilmastositoumuksen 20.6.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Jätteenkäsittelyä ja kierrätystä tehostetaan entisestään
 • Siirrytään asteittain 100 % LED-valaistukseen lavoilla ja aluevalaisussa
 • Suositaan lähiruoka-, luomu-, kausi- ja kasvisaineksia mahdollisuuksien mukaan
 • Lasketaan tapahtuman hiilijalanjälki vuosittain ja kompensoidaan se lähialueen kohteisiin
 • Pyritään vähentämään yleisön ja henkilökunnan liikenteen päästöjä
 • Tiedotetaan ja koulutetaan henkilökuntaa ja asiakkaita ympäristöasioista
 • Otetaan huomioon hankinnoissa ympäristönäkökohdat
 • Suositaan kierrätettyjä materiaaleja festivaalin somistuksessa                                                      
 • Käytetystä verkkovirrasta 100 % on uusiutuvaa energiaa, pääasiassa sertifioitua tuulivoimalla tuotettua sähköä                                                                               

__________________________________________

 

Fastroi Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 20.6.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Henkilökuntaa kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön tarjoamalla työaikahyvitystä sekä hankkimalla sarjalippuja junaan
 • Kannustetaan etäpalavereihin ja seurataan niiden määrää
 • Kiinnitetään huomiota paperinkulutukseen (ks. liite)
 • Kaikki syntyvä jäte lajitellaan asianmukaisesti                                                     
 • Tarjotaan järjestelmäratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaiden paperinkulutusta ja ajokilometrejä                             

__________________________________________

 

Joensuun Juhlapukuvuokraamo/ Joen Juhla-Asu allekirjoitti ilmastositoumuksen 29.5.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Siirrytään asteittain LED-valaistukseen
 • Käytetään vihreää sähköä
 • Vähennetään paperinkulutusta
 • Tehostetaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä
 • Kierrätetään ompelusta ylijäävät kankaanpalat mahdollisuuksien mukaan                                                

__________________________________________

Kukka- ja Viherpalvelu Leinikki Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 23.5.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Tehostetaan jätteiden lajittelua
 • Suositaan työmatkaliikuntaa
 • Lisätään ympäristömerkittyjen siivous- ja paperituotteiden käyttöä
 

 

                                                                         

_________________________________________

Nordpap Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 10.5.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Uusissa hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat (esim. ympäristömerkinnät)
 • Suositaan ympäristön huomioivia palveluntarjoajia
 • Uudet laitteet hankitaan mahdollisimman energiatehokkaina
 • Siirrytään asteittain 100 % LED-valaistukseen
 • Parannetaan toimitilojen lämmöneristystä
 • Tarjotaan asiakkaille ilmastopäästöjä tai ympäristökuormitusta pienentäviä tuotteita/ratkaisuja

_________________________________________

JK-Lämpö solmi ilmastositoumuksen 10.5.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Toimitiloissa siirrytään asteittain energiaa säästävään/LED-valaistukseen
 • Toimitilojen lämmitystä kehitetään yhä energiatehokkaammaksi
 • Asiakkaille tarjotaan yhä energiatehokkaampia ilmalämpöpumppuja sekä entistä parempaa opastusta niiden käytössä näin maksimoiden sähkön säästön
 • Jätteenkäsittelyä ja kierrätystä tehostetaan

_________________________________________


Itä-Suomen Siivouspalvelu Oy solmi ilmastositoumuksen 7.3.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Hankitaan uudet laitteet mahdollisimman energiatehokkaina
 • Tehostetaan jätteiden lajittelua aloittamalla biojätteiden, metallin, paperin ja muovin lajittelu
 • Siirrytään asteittain 100 % LED-valaistukseen
 • Lisätään ympäristömerkittyjen siivous- ja paperituotteiden käyttöä
 • Hankitaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä
 • Vähennetään toimiston paperinkulutusta (ks. liite)
 • Tehostetaan kuljetuksia (ks. liite)

_______________________________________________________________

Joensuu-Jukola 2017 solmi ilmastositoumuksen 27.2.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottaminen
 • Liikenteen päästöjen vähentäminen: maksuton pysäköinti linja-autoille, yhteiskyyditykset
 • Ruoan ilmastovaikutusten vähentäminen: lähiruoan suosiminen, kasvisvaihtoehdot
 • Tapahtuman hiilijalanjäljen kompensoiminen: kuusentaimien istutus ENO-verkkokoulun kanssa
 • Paperinkulutuksen minimointi: sähköiset kilpailuohjeet ja käsiohjelmat
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen talkoolaiskoulutuksessa sekä viestinnässä

_______________________________________________________________

Joensuun herkkuleipomo Oy solmi ilmastositoumuksen 9.11.2016 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Uudet laitteet hankitaan mahdollisimman energiatehokkaina
 • Kaikkiin valaisimiin vaihdetaan LED-lamput
 • Aloitetaan kartongin, paperin ja muovin lajittelu
 • Otetaan käyttöön rakennusten energiatehokkuusseuranta      
 • Lisätään materiaalivirtojen tehokkuutta    
 • Yrityksen toiminnalle teetetään elinkaarianalyysi

_______________________________________________________________

Pakkopulla Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 27.10.2016 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Toimipisteillä aloitetaan muovijätteiden lajittelu
 • Kaikkiin valaisimiin vaihdetaan LED-lamput
 • Käyttöveden kulutusta vähennetään ja lämpötilaa alennetaan
 • Kertakäyttötarvikkeiden käyttöä vähennetään
 • Uudet laitteet hankitaan mahdollisimman energiatehokkaina

_______________________________________________________________

Arestech Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 26.10.2016 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Siirrytään asteittain 100 % LED-valaistukseen
 • Järjestetään palaverit etäyhteyksien avulla
 • Aloitetaan muovin kierrätys
 • Suunnitellaan elektroniikkatuotteet asiakkaille mahdollisimman energiatehokkaiksi ja autetaan asiakkaita tekemään tuotteista energiataloudellisempia

_______________________________________________________________

Idän Valo Oy solmi ilmastositoumuksen 24.10.2016 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Käytetään sytytystuotteiden pääraaka-aineena sahateollisuuden jätettä, kutteripurua
 • Ohjataan asiakkaita polttopuiden päältä sytyttämiseen haitallisten savukaasujen vähentämiseksi
 • Kierrätetään lähetyksissä tulleet pakkausmateriaali
 • Hyödynnetään prosessilämpöä
 • Mitoitetaan ja yhdistetään kuljetukset maksimaalisesti
 • Lajitellaan jätteet huolellisemmin
 • Suositaan sähköisiä mainoksia
 • Hankitaan uudet laitteet mahdollisimman energiatehokkaina
 • Idän Valo Oy on Biosfäärialueen kestävän kehityksen yrityskumppani

_______________________________________________________________

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 19.9.2016 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Ympäristövaikutukset huomioidaan ja minimoidaan kaikessa toiminnassa, kuten verkostomateriaali-, kiinteistö- ja kalustohankinnoissa
 • Omia toimintaprosesseja tehostetaan jatkuvasti, esimerkiksi verkonrakennustoiminnassa suosimalla suoria toimituksia ja optimoimalla työmatkaliikkumista
 • Sitoudutaan Motivan valtakunnallisen energiansäästösopimuksen toimenpiteisiin ja raportoidaan niistä vuosittain
 • Sähkön pientuotannon yleistymistä edistetään myös jatkossa ostamalla kaiken asiakkaiden tuottaman mikrotuotantosähkön (aurinkopaneelit, pienvesivoima ym.) ja maksamaan siitä käyvän hinnan
 • GO-merkityn Vihreän sähkön suosiota edistetään myös jatkossa
 • Asiakkaiden omia energiansäästötoimia edistetään viestinnällä ja tuottamalla sähköisiä palveluja

_______________________________________________________________

Puhas Oy solmi ilmastositoumuksen 8.9.2016 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Biojätteiden lajitteluun ryhtymistä kannustetaan biojätekampanjoiden avulla
 • Joensuun ympäryskuntien asukkaiden jätehuoltoa parannetaan perustamalla paikalliset jäteasemat jokaiseen Puhas Oy:n toimialueen kuntaan
 • Energiahyödynnettävän sekajätteen energiasisältöä ja puhtautta parannetaan polttotehokkuuden maksimoimiseksi neuvonnan keinoin
 • Parannetaan jätekeskukselle ja -asemille saapuvien pienjätekuormien lajittelutehokkuutta jatkuvasti
 • Kansalaisten tietämystä jätehuollon ympäristövaikutuksista ja lajittelun merkityksestä lisätään neuvonnan keinoin
 • Lasten ja nuorten ympäristökasvatus on merkittävä osa yhtiön antamaa jäteneuvontaa

_______________________________________________________________

Insinööritoimisto Huovinen allekirjoitti ilmastositoumuksen 19.8.2016.

Insinööritoimisto Huovinen sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • työmatkoilla yksityisautoilu minimoidaan ja työmatkaliikuntaa lisätään
 • uudet laitteet hankitaan mahdollisimman energiatehokkaina
 • 3D-tulostuksessa hukkamateriaalin syntyä vähennetään ja käytetään
  ympäristöystävällisempiä tulostusmateriaaleja
 • paperitulosteiden määrä minimoidaan ja siirrytään vähitellen paperittomaan toimistoon

______________________________________________________________

Katja Hyttinen Tmi allekirjoitti ilmastositoumuksen 8.6.2016 ja näytti rohkeaa esimerkkiä että myös toiminimiyrittäjä voi liittyä ilmastokumppaniksi.

Katja Hyttinen Tmi sitoutuu noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

 • toimitiloissa siirrytään vihreään sähköön
 • toimitilojen valaistus vaihdetaan asteittain led-valoiksi
 • aloitetaan metalli-, muovi- ja lasijätteiden kierrätys
 • siirrytään vähitellen paperittomaan kirjanpitoon

_______________________________________________________________

Joensuun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä allekirjoitti ilmastositoumuksen 20.4.2016.

 • järjestetään ympäristöaiheisia kerhoja kaiken ikäisille lapsista ikäihmisiin
 • työntekijöitä kannustetaan pyöräilyyn töissä ja vapaa-aikana
 • hyötyjätteen kierrätystä kehitetään kaikissa toimipisteissä ja kaatopaikalle päätyvä jäte vähenee
 • valaistuksessa siirrytään vähitellen kokonaan led-tekniikkaan
 • lähiruoka- ja luomutuotteiden käyttöä lisätään asteittain
 • sitoutumista Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi jatketaan tulevaisuudessakin
 • öljylämmityksestä luovutaan mahdollisuuksien mukaan laitteita uusittaessa

_______________________________________________________________

 

Joensuun Tiedepuisto Oy solmi ilmastositoumuksen 1.3.2016.

Joensuun Tiedepuisto sitoutuu noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

 • sitoudutaan myös jatkossa WWF:n Green Office -verkoston mukaisen oman ympäristöohjelman toimenpiteisiin
 • tiedotetaan ja koulutetaan henkilökuntaa ja asiakkaita ympäristöasioista
 • käytetään 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä
 • kerätään ja analysoidaan energiankulutustietoja säännöllisesti
 • käytetään energiaa ja vettä säästäviä laitteita ja -tekniikoita (mm. LED-teknologiaa)
 • vähennetään jätemäärää ja kierrätetään tehokkaasti (kaatopaikkajätettä max. 6 %)
 • otetaan huomioon hankinnoissa ympäristönäkökohdat
 • tähdätään ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen
 • kannustetaan henkilöstöä käyttämään videoneuvotteluita ja vähentämään autoilua 5 % vuosittain

_______________________________________________________________

Kotivo Oy solmi ilmastositoumuksen 16.2.2016.

Kotivo Oy sitoutuu noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

 • säästämään asiakkaidensa lämmitysenergiaa ja antamaan energianeuvontaa
 • säästämään omissa toimitiloissaan lämmitysenergiaa entisestään
 • kierrättämään pakkausmateriaalit
 • käyttämään samoja kiertäviä pakkauksia alihankkijoiden kanssa

_______________________________________________________________

John Deere Forestry Oy solmi ilmastositoumuksen 17.12.2015.

 • valaistuksen energiatehokkuutta parannetaan lisäämällä LED-teknologiaa
 • energiatehokkuus otetaan huomioon laitehankinnoissa
 • lämmön hukkaa vähennetään rakenteita ja esim. ovia uusimalla
 • lämmön talteenottoa lisätään ilmanvaihdossa ja tuotannon prosesseissa
 • jätteen määrää vähennetään ja pyritään lisäämään materiaalien uusiokäyttöä
 • kierrätettävien pakkaus- ja kuljetusalustojen käyttöä lisätään

_______________________________________________________________

Abloy Oy:n Joensuun tehdas solmi ilmastositoumuksen 8.12.2015.

Abloy Oy:n Joensuun tehdas sitoutuu noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

 • suositaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä
 • valaistuksessa lisätään energiatehokasta LED-teknologiaa
 • energiatehokkuus otetaan huomioon laitehankinnoissa
 • hiilineutraalin energian tuottamismahdollisuudet tutkitaan tehtaalla
 • jätteen määrää vähennetään ja toimipaikka pidetään kaatopaikkajätteettömänä
 • veden käyttöä tehostetaan entisestään 

_______________________________________________________________

Pohjois-Karjalan Martat ry allekirjoitti ilmastositoumuksen 1.12.2015.

 • Pohjois-Karjalan Martat ry edistää kotimaisen ruoan käyttöä jakamalla tietoa lähi- ja kausiruoasta, hyötyviljelystä ja luonnontuotteiden keräilystä
 • Edistää kestävämpää ja eettisempää kuluttamista, kuten esimerkiksi kotitalouksien vaatehuoltoa ja ekologisempaa kodinhoitoa
 • Siirtyy asteittain 100 % LED-valaistukseen Pohjois-Karjalan Martat ry:n toimistolla
 • Panostaa työpäivän aikana tapahtuvaan pyöräilyyn hankkimalla toimistolle polkupyörän

_______________________________________________________________

Hotel GreenStar allekirjoitti ilmastositoumuksen 17.11.2015.

 • Hotel GreenStar on sitoutunut Pohjoismaisen Ympäristömerkin käyttöön ja kehittää ympäristö- ja ilmastotavoitteitaan merkin avulla myös jatkossa
 • Kehittää eteenpäin erityisesti energiankulutuksen osa-aluetta Pohjoismaisen ympäristömerkin puitteissa
 • Tarjoaa aktiivisesti asiakkailleen sähköauton latausmahdollisuutta
 • Jakaa aktiivisesti joukkoliikennetietoutta asiakkailleen ja merkitsee linja-autopysäkit asiakaskarttaan
 • Edistää kaupunkipyöräilyä Joensuussa

_______________________________________________________________

Art Park ja Aurinkocafé allekirjoittivat Ilmastotorin ensimmäisen ilmastositoumuksen 28.5.2015:

 • käyttämään 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä
 • kahvilan valaistuksessa käytetään ainoastaan LED-lamppuja
 • uusissa laitehankinnoissa, erityisesti kylmälaitteissa, otetaan huomioon energia-tehokkuus
 • suosimaan lähiruoka-, luomu-, kausi- ja kasvisaineksia mahdollisuuksien mukaan
 • suosimaan kierrätettyjä materiaaleja
 • siihen että vuoden 2016 loppuun mennessä kaato-paikkajätettä ei synny lainkaan.

__________________________________________

Päivitetty 29.10.2018
Haluatko tietää lisää Ilmastotori-hankkeesta? Ota yhteyttä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluun.