"pyörällä pääsee"

Julkinenliikennenetti.jpg
Kadunpesu1netti.jpg
Pyorailynetti.jpg

Kadut ja liikenne

Kadut ovat tärkeä osa yhteiskunnan toiminnan perusrakenteita eli kunnan infrastruktuuria. Ilman infraa nykyaikainen yhteiskunta ei toimi. Joensuussa katujen rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja miellyttävä, yhteiskunnan tarpeita vastaava jokapäiväinen liikkuminen kävellen, pyöräillen tai autolla.

Joensuussa on katuja yhteensä 406 km. Kaupungin vastuulla olevan jalankulku- tai pyörätieverkoston kokonaispituus on 357 km. Katujen määrä ja samalla myös varusteiden ym. määrä lisääntyy koko ajan ja vuotuinen kasvu on ollut noin kolme prosenttia.

Joensuun liikenneympäristön kehittämisessä pyritään huomioimaan kaikki kulkumuodot, mutta erityisesti esillä ovat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen sekä turvallisuuden edistäminen. Liikennealueiden mitoitus ja kadun luokittelu, nopeustasojen määrittely, joukkoliikennereitit, pysäköintimahdollisuudet ja päivittäisen hoitotason laatu ovat esimerkkejä osa-alueista, jotka vaikuttavat liikenneolosuhteisiin ja liikenneympäristöön. Alasivuilta löytyy tarkempaa tietoa näistä edellä mainituista asioista.

Katujen suunnittelu ja rakentaminen perustuu pitkäjänteiseen ohjelmointiin, jonka perusteella kaupunki päättää kulloinkin toteutettavista kohteista käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.

Kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan seuraavaa järjestystä:

1. uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti

2. elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan

3. yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti

4. omaisuuden arvo pyritään säilyttämään.

Tarkempaa tietoa suunnittelu- ja rakentamiskohteista on koottu Katujen suunnittelu ja rakentaminen alasivulle.

Kaduilla on tärkeä merkitys myös yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja laitteiden sijoittamispaikkana ja katualueita tarvitaan tilapäisesti kiinteistöjen rakentamistyömaiden ja kunnossapidon apualueiksi. Tällöin on sovitettava yhteen esimerkiksi tilapäisen käytön ja liikenteen tarpeet, mikä tapahtuu kaupungin ja aluetta tarvitsevan yhteistyönä. Joensuussa on käytössä laitteiden sijoittamisessa sopimusmenettely ja tilapäiseen kadun käyttöön liittyvä katutyölupamenettely, joista on kerrottu tarkemmin osiossa Yleisten alueiden käyttö.

Päivitetty 27.03.2015

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!