"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Joensuun kaupungin organisaatio

Joensuun organisaatio koostuu konsernin johdosta sekä elinvoiman, hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön toimialueista.

Elinvoiman alueeseen kuuluvat muun muassa työllisyyspolitiikka, elinkeinojen kehittäminen, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet, koulutus toisen asteen koulutuksesta ylöspäin, kansainväliset asiat ja asuntopolitiikka.

Hyvinvoinnin toimialueeseen kuuluvat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut, eli kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Kaupunkiympäristön toimialueeseen sisältyvät maankäytön suunnittelu, yhdyskuntatekniikka, jätehuolto, liikennesuunnittelu, joukkoliikenne, ympäristöpolitiikka, rakennusvalvonta ja pysäköinninvalvonta.

Konsernipalvelut

  • Hallintopalvelut
  • Henkilöstöpalvelut
  • Talouspalvelut

Elinvoiman toimiala

Hyvinvoinnin toimiala

  • Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut
  • Vapaa-aikapalvelut

Kaupunkiympäristön toimiala

  • Kaupunkirakennepalvelut
  • Lupa- ja viranomaistoiminnot
  • Tekninen keskus
  • Tilakeskus
  • Joensuun Vesi

 

Päivitetty 26.02.2018