"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kaupungin organisaatio uudistui

Uudessa Joensuussa toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: elinvoimaan, hyvinvointiin ja kaupunkiympäristöön. Toiminnassa panostetaan kokeiluihin ja asukkaiden osallisuuteen.

Joensuun kaupunki uudisti organisaatiotaan vuoden 2017 alusta. Tavoitteena on ollut mataloittaa organisaatiota sekä toiminnassa ja poliittisessa päätöksenteossa ja samalla selkeyttää johtamista.

Sote-palvelut siirtyivät Siun soteen

Joensuun ja muiden Pohjois-Karjan kuntien sekä Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2017 alussa maakunnallisen Siun sote -kuntayhtymän toiminnaksi. Joensuun osalta se tarkoitti, että noin puolet henkilöstöstä ja toiminnasta siirtyi Siun soteen.

Kaupunki aloitti vuonna 2016 organisaatiouudistuksen, jossa määriteltiin, miten "soten jälkeinen" uusi Joensuu järjestää palveluita kaupunkilaisille.

Uudessa Joensuussa kolme painopistettä

Uuden Joensuun toiminta on jaettu kolmeen alueeseen.

  • Elinvoima
  • Hyvinvointi
  • Kaupunkiympäristö

Elinvoiman alueeseen kuuluvat muun muassa työllisyyspolitiikka, elinkeinojen kehittäminen, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet, koulutus toisen asteen koulutuksesta ylöspäin, kansainväliset asiat ja asuntopolitiikka. Myös tapahtumapalvelut siirtyivät nykyisen vapaa-aikakeskuksen alta osaksi elinvoiman toiminta-aluetta.

Hyvinvoinnin toiminta-alueeseen yhdistettiin nykyiset varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut eli kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Kaupunkiympäristön toiminta-alueessa jatkavat nykyiseen tapaan maankäytön suunnittelu, yhdyskuntatekniikka, jätehuolto, liikennesuunnittelu, joukkoliikenne, ympäristöpolitiikka, rakennusvalvonta ja pysäköinninvalvonta.

Teemoina asukaslähtöisyys, kumppanuus ja osallisuus

Kaupungin toiminnassa on kolme läpileikkaavaa teemaa, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa.

  • Asukaslähtöisyys
  • Kumppanuus
  • Osallisuus

Asukaslähtöisyys tarkoittaa esimerkiksi uusia digitaalisia palveluita, asiakasraateja ja asiakaspalautteen määrätietoista keräämistä ja saadun tiedon hyödyntämistä toimintaan. Asukaslähtöisyyden vastuu kuuluu hyvinvoinnin toiminta-alueelle.

Kumppanuuteen kuuluu yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä erilaisten yhteistyön ja palveluiden kehittämisalustojen rakentaminen. Kumppanuuden vastuu on osa elinvoiman toiminta-aluetta.

Osallisuus on asukkaiden voimavarojen käyttöönottoa ja erilaisten kaupungin toimintaan liittyviin asioihin osallistumisen mahdollistamista. Tästä teemasta vastaa konsernipalvelut.

Kokeilukulttuuria ja osallistumisen keinoja

Uutta organisaatiota pohtiessa on mietitty myös sitä, millainen kaupunki Joensuu haluaa tulevaisuudessa olla. Perinteinen palvelukaupunki, vahvuuksiinsa nojaava elinkeinokaupunki vai asiakaslähtöinen ja kokeileva kaupunki.

Uudistuksessa on lähdetty siitä, että Joensuu olisi näitä yhdistävä, kokeileva ja asukaslähtöinen elinkeinokaupunki.

Myös kaupunkilaisten osallisuuteen halutaan panostaa ja kokeilla siihen uusia keinoja. Käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupunkilaisilta kysyttäisiin nettikyselyn avulla vaihtoehtoja vaikka jonkin pysäköintiin liittyvän ongelman ratkaisuun. Lähtökohtana on, että rohkeasti kokeillaan uusia tapoja toimia.

Päivitetty 13.02.2018

Hallintosääntö

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!