"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Palautetta voi antaa suoraan päättäjille tai viranhaltijoille niin sähköisesti kaupungin internetsivujen kautta kuin perinteisesti paperilla.

Sähköinen palautelomake

Joensuun kaupungin sivuilla on palautelomake, jolla voi antaa palautetta kaupungin palveluista tai muista kaupungin toimialaan kuuluvista asioista.

Kaupungin sivuilla on myös sivukohtainen lähetä palautetta -painike, josta aukeaa palautetta varten sähköinen lomake.

Sähköisesti lähetettyjä palautteita luetaan virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Kuulutukset

Kuulutukset-sivulla voi seurata kaupungin julkisia kuulutuksia, joilla ilmoitetaan muun muassa kaavahankkeista, myönnetyistä rakennusluvista, hyväksytyistä taksoista, kaupunginvaltuuston kokouksista, katusuunnitelmista tai kuulemistilaisuuksista.

Kaupungin kuulutuksia ja kaupunkilaisia koskevat muiden viranomaisten kuulutukset ovat nähtävillä virallisella ilmoitustaululla kaupungintalolla, osoitteessa Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.

Neuvostot

Joensuussa toimii nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, jotka edistävät eri ikä- ja erityisryhmien osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Päivitetty 04.08.2017