"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet

Tälle sivustolle on koottu Joensuun kaupungin rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet palveluittain. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä henkilörekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedon hallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saataville kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste).

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää, että viranomainen laatii henkilörekisteristä rekisteriselosteen (henkilörekisteriseloste). Lain mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin.

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle.

Lomakkeet ja ohjeet löytyvät Tietovaltuutetun toimiston sivulta

Päivitetty 01.03.2018