"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Strategiauudistus

Joensuun kaupunki aloitti "uuden kunnan" mallissa vuoden 2017 alussa samalla, kun Pohjois-Karjalaan syntyi maakunnallinen Siun sote -ratkaisu. Samalla kaupunki aloitti tulevan konsernistrategian valmistelun taustatyöt.

Kevään ja kesän 2017 aikana taustatiedon hankinnassa ja yhteistyössä on ollut mukana yli 5 000 kuntalaista. Tältä pohjalta uusi huhtikuussa kuntavaaleissa valittu kaupunginvaltuusto aloitti strategiatyönsä jo heti toukokuussa.

Strategialuonnosta oli mahdollista kommentoida niin poliittisten päättäjien, kaupungin henkilöstön kuin  kuntalaistenkin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategian kokouksessaan 25.9. Strategiaa tarkentavat toimeenpano-ohjelmat on myös laadittu ja hyväksytty.

Joensuun konsernistrategia ja toimeenpano-ohjelmat

Joensuun konsernistrategia, Kohti 2020-lukua, Rohkeasti uudistuva

Elinvoiman toimeenpano-ohjelma (pdf)

Hyvinvoinnin toimeenpano-ohjelma (pdf)

Kaupunkiympäristön toimeenpano-ohjelma (pdf)

Joensuun kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 2018–2021 (pdf)

Joensuun ilmasto-ohjelma 2018 (pdf)

Maapoliittinen ohjelma 2018 - 2021 (pdf)

Strategiatyöskentely

Strategiaprosessin eteneminen (pdf)

Tiivistelmä tehtyjen taustatutkimusten ja -selvitysten tuloksista (pdf)

Päivitetty 03.09.2018