Symmetrinen kaupunki slaider kuva2

Symmetrinen kaupunki

Visiosta kohti toimeenpanoa

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi Symmetrisen kaupungin vision loppuvuodesta 2014. Vision tavoitteena on laajentaa kaupunkikeskustaa Pielisjoen itärannalle täydentämällä palvelurakennetta ja kehittämällä aluetta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Visio pitää sisällään viisi kehittämisteemaa: Asuminen, Liikenne, Kauppa- ja palvelut, Elinkeinotoiminta, Virkistys- ja matkailu. Numeerisena tavoitteena on saada Symmetrisen kaupungin alueelle 3500 uutta työpaikkaa ja 6000 uutta asukasta. Lisäksi tavoitellaan mm. kaupunkirakenteen tiivistymistä, toimivia liikennejärjestelyjä ja asukasviihtyvyyden parantamista.

Visiosta on nyt otettu askel kohti konkretiaa työstämällä Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2016 – 2030. Toimeenpanosuunnitelmassa Symmetria -kokonaisuus on pilkottu 17 osakokonaisuuteen edellä mainittujen kehittämisteemojen mukaisesti.

Asemanseudun rakentaminen


Joensuun Asemanseutu rakentuu lähivuosien aikana uudenlaiseksi liikenteen, palvelujen ja asumisen keskukseksi osana symmetrisen kaupungin kehittämistä. Alueen liikennejärjestelyjä tiivistetään ja tuodaan lähemmäksi toisiaan. Vapautuva tila käytetään keskustatyyppiseen toimintaan ja alueen palvelujen kehittämiseen.

Rakentaminen on alkanut tänä keväänä, ja alue toteutuu vaiheittain noin kymmenen vuoden aikana 2018–2026. Lue Asemanseudun rakentamisesta lisää täältä.
 

Hankkeen eteenpäin viemisestä vastaa Joensuun kaupunki, mutta toteutuksessa on mukana laajasti kaupunkialueen eri toimijoilta. Ideoita, kommentteja ja sisältöjä ovat olleet tuottamassa Joensuun Tiedepuisto Oy, Josek Oy, Karelia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, alueen elinkeinoelämän edustajat ja kolmannen sektorin toimijat. Myös aikaisemmat, visiotyön yhteydessä tehdyt ponnistelut ja kansalaiskyselyn tuotokset näkyvät toimeenpanosuunnitelmassa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toimeenpanosuunnitelman maaliskuussa 2016.

 

Päivitetty 11.05.2018