"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Talous

Joensuun kaupungin taloudellinen kokonaisuus muodostuu elinvoimasta, hyvinvoinnin ja kaupunkirakenteen toiminta-alueista, liikelaitoksesta sekä Joensuu konserniin kuuluvista tytäryhtiöistä ja säätiöistä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkikonsernin taloutta kaupungin luottamuselinten ja konsernipalvelujen kanssa.

Konsernipalvelujen talouspalvelut vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta sekä johtaa ja valvoo kaupungin taloushallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Talouspalvelut vastaa myös kaupungin talouden raportointijärjestelmästä.

Päivitetty 17.01.2017