Tietoa sivustosta

Joensuun kaupungin internetsivut toimivat osoitteessa www.joensuu.fi. Etusivulta on linkkien kautta pääsy eri aihealueiden sivuille. Vanha nettisivuosoite www.jns.fi toimii toistaiseksi ja ohjautuu uusille sivuille.

Uudistustyö jatkuu edelleen.

Nettisivujen etusivun taustakuva on vuodenajoittain ja ajankohtaisten tapahtumien mukaan vaihtuva.

Joensuun kaupungin ensimmäiset internetsivut julkaistiin vuonna 1996. Vuosien varrella sivujen ulkoasua on uusittu ja vuonna 2005 tehtiin julkaisujärjestelmän vaihto. Keväällä 2013 julkaistut uudet sivut on rakennettu avoimen lähdekoodin Liferay-alustalle.

Tekijät ja vastuut

Joensuun kaupungin internetsivujen kaupungin toimintaa koskevat tiedot ylläpidetään hajautetusti. Jokaisella palvelualueilla on omat vastuuhenkilöt ja sisällöntuottajat. Koko sivuston päävastuu sekä vastuu etusivun ja yleisten sivujen ylläpidosta on viestintäpäälliköllä.

Verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Joensuun kaupunki ei vastaa mistään internet-sivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Kaupungin sivuilta on linkkejä myös kaupungin ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille. Kaupunki ei vastaa näiden ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä.

Verkkosivujen kävijätiedot
 

Kaupungin kotisivut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Joensuun kaupunki ei kerää sivulla kävijöiden henkilötietoja.

Sähköistä viestintää koskevan tietosuojalain (516/2004) säännöksiä luottamuksellisen viestin suojasta sovelletaan myös verkkosivujen selaamisesta syntyviin tunnistetietoihin. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivua selaavan henkilöön (käyttäjään) yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkossa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

Tunnistamistietoa käytetään sivustolla mahdollistamaan kävijämäärien laskennan anonyymisti (tilastollisesti) sekä keräämään tietoa siitä,

  • kenen palveluntarjoajan verkkoa kävijä käyttää ja mitä selainta
  • miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun ja miltä sivuilta hän poistuu sekä
  • mihin palveluun kävijä siirtyy.

Palautteet ja niiden käsittely
 

Palautetta www-sivuista voi lähettää eri puolilta sivustoa

  • etusivun yläreunasta avautuvalla palautelomakkeella
  • usealla sivulla olevan lähetä palautetta -painikkeen kautta
  • sivuilla olevan mitäs tykkäät  -palautteen kautta


Palautetta voi antaa myös suoraan sähköpostitse osoitteeseen nettipalaute@jns.fi
 

Teknisiä tietoja
 

Joensuun kaupungin käyttämä julkaisujärjestelmä tukee yleisimpiä selaimia ja parhaiten sivut toimivat Mozilla Firefoxin 4.0 ja IE 8 tai niitä uudemmilla selaimilla.

Päivitetty 07.08.2017