"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Vanhusneuvosto

Joensuun vanhusneuvoston tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien ihmisten henkisten ja alueellisten tarpeiden seuranta, yhteyksien luominen eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin sekä laitoksissa asuviin vanhuksiin.

Joensuun kaupungissa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2001. Vanhusneuvosto on ollut vuodesta 2013 kunnille pakollinen toimielin ja se toimii neuvoa antavana elimenä vanhusten asemaa koskevissa asioissa.

Vanhusneuvostossa on yhdeksän (9) kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä, jotka edustavat joensuulaisia eläkeläisjärjestöjä.

Vanhusneuvoston kokoonpano

Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaisesti neuvosto

  • varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • osallistuu kaupungin strategiseen suunnitteluun
  • vaikuttaa muutoinkin kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikäihmisille merkityksellisissä asioissa
  • pitää yhteyttä vanhusväestön toimeentuloturvaa ja elinoloja tutkiviin ja kehittäviin tahoihin
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista
  • seuraa vanhuspolitiikkaa EU:n alueella ja pyrkii vaikuttamaan siihen viranomaisyhteistyön ja eurooppalaisten järjestöjen avulla
  • huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.
Päivitetty 04.08.2017

VANHUSNEUVOSTO

Puheenjohtaja
Pertti Vainionpää
Puh. 045 855 3155
pertti.vainionpaa@gmail.com

Sihteeri
Jouni Turunen
Puh. 013 337 3446
jouni.turunen@joensuu.fi