"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Vapaudenpuiston peruskorjaus

Vapaudenpuiston peruskorjaus liittyy Joensuun torin, toriparkin ja puistoa ympäröivien katujen rakentamiseen.

Joensuun kaupunki on käynnistänyt Vapaudenpuiston yleissuunnitelman laatimisen. Siinä kartoitetaan puiston nykytila, uudistuksen tavoitteet ja laaditaan peruskorjaussuunnitelma. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Puiston pinnoitteet, rakenteet, kalusteet ja varusteet ovat ajan myötä kuluneet ja näin ollen kaipaavat uudistamista. Näkymä kaupungintalolta taidemuseolle on kasvanut umpeen. Vapaudenpuiston uudistamisella halutaan nostaa puiston maisema- ja kulttuurihistoriallista arvoa. Kohde on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, joten suunnittelussa kuullaan myös Museoviraston edustajia.

Katso havainnekuvia ja -videoita puiston suunnitelmista verkkolehdestä:
Joensuun Uutisten juttu

Sito on laatinut v. 2016 aineistoa Vapaudenpuiston yleissuunnittelusta, jossa on esitelty lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua.

Siton puistoa koskeva suunnitteluaineisto (pdf, 6 MB)


Vapaudenpuistoa koskevia kehittämisideoita kerättiin kyselyssä 26.10.–14.11.2016.

Kooste vastauksista (pdf) ja tiedote kyselyn tuloksista. 

Päivitetty 04.05.2017