"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

kuvakaruselli_nettisivuille.jpg

Kaupungin verkkosivut uudistuvat

Uudistuksessa korostuu ajankohtaisten asioiden esille nostaminen, palvelujen löydettävyys ja mobiilisoveltuvuus. Sivut julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Viime kevään kuntalaiskyselyssä joensuulaiset nimesivät kaupungin verkkosivut ensimmäiseksi tiedonlähteeksi etsittäessä ajantasaista tietoa kaupungin palveluista.

Sivuston uudistustyötä tehdään hyödyntäen joensuu.fi-sivuston analytiikkaa, kaupunkilaiskyselyitä ja erilaisia työpajoja. Verkkosivu-uudistukseen osallistuu yli 200 kaupungin työntekijää.  
 
Työ on aloitettu jo vuoden 2016 puolella, jolloin aloitetiin teknisen alustan suunnittelu yhdessä Pohjois-Karjalan maakunnan muiden kuntien ja Siun soten kanssa.

Asiakaskyselyssä suunnitelmille arvosana 7 

Kaupunkilaiset saivat antaa sivuston suunnielmista palautetta sekä verkossa että kasvotusten sivuston esittelypisteellä huhtikuussa. Asiakaskyselyssä suunnitelmille saatiin arvosana seitsemän.

Kyselyn pohjalla oli sivuston demovideo. Alla olevasta videosta näet tämänhetkiset suunnitelmat. Kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan uudelleen suunnitelmia syksyllä.

Katso uuden verkkosivuston esittelyvideo 
 
 

Päivitetty 09.05.2018