"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Viestintä

Joensuun kaupunki toimii avoimesti ja viestintää tehdään hajautetusti. Viestintää ohjaa ja kehittää viestintäpäällikkö.

Viestintä on olennainen osa Joensuun kaupungin toimintaa. Joensuun viestintä on avointa, ennakoivaa, vuorovaikutteista, selkeää ja tasapuolista.

Kaupungin viestinnän välineinä ovat muun muassa internetsivut, Joensuun Uutiset -tiedotuslehti, asukastilaisuudet, sosiaalinen media, sähköiset uutiskirjeet sekä tiedotteet ja tiedotustilaisuudet.

Kaupungin viestintää johtavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus hyväksyy markkinoinnin, tiedottamisen ja ilmoittelun periaatteet. Viestintää johtaa kaupunginjohtaja.

Viestintää tehdään Joensuussa hajautetusti. Se tiedottaa, joka tietää. Kunkin yksikön viestintä on yksikön johtajan vastuulla. Kaupungin viestintää ohjaa, koordinoi ja kehittää viestintäpäällikkö.

Päivitetty 15.08.2017