Jää väistyy, vesistöt syntyvät

Mannerjäätikön sulava reuna saavutti Höytiäisen pohjoispään noin 8700 eKr. Maankohoamisen seurauksena Höytiäinen kuroutui itsenäiseksi järveksi noin 200 vuotta myöhemmin. Pian vuoden 8000 eKr. jälkeen Pielinen puhkaisi lasku-uoman Uimaharjun kohdalla. Syntyi Kontiolahden eteläisiä osia halkova Pielisjoki.

Aikojen kuluessa maan kohoaminen ja kallistuminen kohti kaakkoa on muovannut kunnan vesistöoloja. Maisemaa ovat kuitenkin rajuimmin muovanneet ihmisen toimet. Höytiäisen pinnan lasku vuonna 1859 johti arvaamattomaan tulokseen: vesimassat puhkaisivat uuden lasku-uoman järven eteläpäässä. Järven pinta laski tuolloin kerralla yli yhdeksän metriä.

 


 


 

 


Jääkausi