Loading...

Ladataan visualisointia.

Valinnat

Väriselite

 1. Visualisoinnin muodon valinta

  Valikosta voi valita tarkasteleeko EU-hankkeita palloina vai kaavioina. Pallot mahdollistavat yksittäisten hankkeiden tarkastelminen, kun taas kaaviovisualisointi auttaa paremmin hahmottamaan kokonaisuuksia.

 2. Jakauman valinta

  Valikosta voi valita, minkä arvon mukaan mukaan pallot/palkit jäsentyvät.

 3. Indikaattorit

  Indikaattoreista voi määrittää, minkä arvon mukaan pallojen kehä ja palkkien pituus määräytyy.

  Kaikista hankkeista on saatavilla myönnetyn rahoituksen määrä, muttei kaikkia indikaattoritietoja:

 4. Suodattimet

  Suodattimista voi rajata näytettien hankkeiden määrää. Klikkaamalla väliotsikoita, voi poistaa kaikki väliotsikon alaiset valinnat, jolloin on helpompi valita näkyviin vain haluamansa hankkeet.

 5. Värin vaihtaminen

  Valikosta voi vaihtaa hankkeiden värijakaumaa.

 1. Visualisoinnin muodon valinta

  Valikosta voi valita tarkasteleeko EU-hankkeita palloina vai kaavioina. Pallot mahdollistavat yksittäisten hankkeiden tarkastelminen, kun taas kaaviovisualisointi auttaa paremmin hahmottamaan kokonaisuuksia.

 2. Jakauman valinta

  Valikosta voi valita, minkä arvon mukaan mukaan pallot/palkit jäsentyvät.

 3. Indikaattorit

  Indikaattoreista voi määrittää, minkä arvon mukaan pallojen kehä ja palkkien pituus määräytyy.

  Kaikista hankkeista on saatavilla myönnetyn rahoituksen määrä, muttei kaikkia indikaattoritietoja. Osaan hankkeista indikaattoritiedot päivittyvät vasta myöhemmin. Business Finlandin hankkeista ei ole saatavilla indikaattoritietoja lainkaan. EAKR- ja ESR-hankkeille on molemmille omat indikaattorinsa.

 4. Suodattimet

  Suodattimista voi rajata näytettien hankkeiden määrää. Klikkaamalla väliotsikoita, voi poistaa kaikki väliotsikon alaiset valinnat, jolloin on helpompi valita näkyviin vain haluamansa hankkeet.

 5. POKAT-painopisteet

  Kukin hanke voi toteuttaa useampaa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman (POKAT) painopistettä. Painopisteitä voi tarkastella pallo-visualisoinnissa sivuvalikosta ja kaaviovisualisoinnissa yläpaneelista.

 6. Värin vaihtaminen

  Valikosta voi vaihtaa hankkeiden värijakaumaa.